blog2016

VILLAVSLUTNING 2016

Gamla vänner. Villaliv. Nypäror. Kött och bonjour. Bastu. Simma. Huvudlösa mängder chips. Sällskapsspel. Sprakanstickor. Det är villavslutning i allra högsta grad det.